Điều kiện cụ thể rà soát các đối tượng được thụ hưởng gói 62.000 tỉ đồng

Người bán vé số dạo. Ảnh Trần Lưu- Thành Nhân.
Người bán vé số dạo. Ảnh Trần Lưu- Thành Nhân.
Người bán vé số dạo. Ảnh Trần Lưu- Thành Nhân.
Lên top