Điều dưỡng, kỹ thuật viên bệnh viện miền núi trổ tài

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La trao giải Nhất cho Điều dưỡng Phạm Thị Hương Thơm - Khoa Ngoại chỉnh hình. Ảnh: Lường Thị Chuyển
Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La trao giải Nhất cho Điều dưỡng Phạm Thị Hương Thơm - Khoa Ngoại chỉnh hình. Ảnh: Lường Thị Chuyển
Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La trao giải Nhất cho Điều dưỡng Phạm Thị Hương Thơm - Khoa Ngoại chỉnh hình. Ảnh: Lường Thị Chuyển
Lên top