Điều chỉnh lương tối thiểu vùng là cần thiết

Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 giúp người lao động có điều kiện tăng lương, cải thiện đời sống hằng ngày và tăng mức đóng bảo hiểm. Ảnh: Quế Chi
Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 giúp người lao động có điều kiện tăng lương, cải thiện đời sống hằng ngày và tăng mức đóng bảo hiểm. Ảnh: Quế Chi
Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 giúp người lao động có điều kiện tăng lương, cải thiện đời sống hằng ngày và tăng mức đóng bảo hiểm. Ảnh: Quế Chi
Lên top