Điều chỉnh chính sách BHXH cần đồng bộ với chính sách lao động

Công nhân Công ty PouYuen giờ tan ca.Ảnh: P.V
Công nhân Công ty PouYuen giờ tan ca.Ảnh: P.V
Công nhân Công ty PouYuen giờ tan ca.Ảnh: P.V
Lên top