Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điện thoại thông minh và nhà báo... công nhân

Hình ảnh công nhân nhận tiền hỗ trợ từ Cty dệt may tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) do công nhân gửi đến cho phóng viên.
Hình ảnh công nhân nhận tiền hỗ trợ từ Cty dệt may tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) do công nhân gửi đến cho phóng viên.