Điện lực Ðắk Nông chăm lo đời sống người lao động

​Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông cùng với các đoàn thể công ty thăm đơn vị trực  vận hành hệ thống điện. Ảnh: H.L
​Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông cùng với các đoàn thể công ty thăm đơn vị trực vận hành hệ thống điện. Ảnh: H.L
​Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông cùng với các đoàn thể công ty thăm đơn vị trực vận hành hệ thống điện. Ảnh: H.L
Lên top