CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG:

Điển hình về đổi mới hoạt động công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Cờ thi đua TLĐ cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Cờ thi đua TLĐ cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Cờ thi đua TLĐ cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: LT
Lên top