Diễn đàn “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” trong Tháng Công nhân 2021

Diễn đàn “Lắng nghe - Chia sẻ - Thấu hiểu” tại Cty TNHH Giày FuLuh. Ảnh: K.Q
Diễn đàn “Lắng nghe - Chia sẻ - Thấu hiểu” tại Cty TNHH Giày FuLuh. Ảnh: K.Q
Diễn đàn “Lắng nghe - Chia sẻ - Thấu hiểu” tại Cty TNHH Giày FuLuh. Ảnh: K.Q
Lên top