Diễn đàn "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"

Các đại biểu tham dự diễn đàn (ảnh Quốc Bảo)
Các đại biểu tham dự diễn đàn (ảnh Quốc Bảo)
Các đại biểu tham dự diễn đàn (ảnh Quốc Bảo)
Lên top