Diễn Châu: Tổ chức công đoàn chung tay phòng chống dịch COVID-19

Trao tặng nước sát khuẩn cho Công ty May Việt Hàn. Ảnh: VN
Trao tặng nước sát khuẩn cho Công ty May Việt Hàn. Ảnh: VN
Trao tặng nước sát khuẩn cho Công ty May Việt Hàn. Ảnh: VN
Lên top