Diễn Châu (Nghệ An): "Kỳ tích" Công đoàn "giải cứu" hàng nghìn tấn bắp cải

Cán bộ Công đoàn "giải cứu" bắp cải tồn đọng cho nông dân Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: DC
Cán bộ Công đoàn "giải cứu" bắp cải tồn đọng cho nông dân Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: DC
Cán bộ Công đoàn "giải cứu" bắp cải tồn đọng cho nông dân Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: DC
Lên top