Diễn Châu: Gần 500 công nhân bám trụ làm việc trong mùa dịch bệnh

Cán bộ công đoàn huyện Diễn Châu treo cờ Tổ quốc động viên người lao động trong mùa dịch bệnh. Ảnh: VDT
Cán bộ công đoàn huyện Diễn Châu treo cờ Tổ quốc động viên người lao động trong mùa dịch bệnh. Ảnh: VDT
Cán bộ công đoàn huyện Diễn Châu treo cờ Tổ quốc động viên người lao động trong mùa dịch bệnh. Ảnh: VDT
Lên top