Điện Biên dồn sức giúp miền Nam chống dịch

Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên (bên phải) tiễn các y bác sĩ  lên đường vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Bảy - CDC Điện Biên
Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên (bên phải) tiễn các y bác sĩ lên đường vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Bảy - CDC Điện Biên
Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên (bên phải) tiễn các y bác sĩ lên đường vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Bảy - CDC Điện Biên
Lên top