Phiên thứ 3 Hội đồng tiền lương quốc gia:

Diễn biến đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top