Điện Bàn: Chung tay cùng doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19

LĐLĐ Thị xã trao 2.000 khẩu trang cho Công ty TNHH WooChang Việt Nam.
LĐLĐ Thị xã trao 2.000 khẩu trang cho Công ty TNHH WooChang Việt Nam.
LĐLĐ Thị xã trao 2.000 khẩu trang cho Công ty TNHH WooChang Việt Nam.
Lên top