Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Hải Phòng:

Điểm tựa để lao động vươn lên, cải thiện cuộc sống

Ba tháng đầu năm 2021, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 265 đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: QTV
Ba tháng đầu năm 2021, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 265 đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: QTV
Ba tháng đầu năm 2021, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 265 đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: QTV
Lên top