Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn (LĐLĐ tỉnh Đồng Nai):

Điểm tựa của người lao động và cán bộ Công đoàn

Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (bên trái ảnh) - bảo vệ quyền lợi cho ông Vương Quốc Anh - từng là Chủ tịch Công đoàn Công ty KD Việt Nam - tại toà án. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (bên trái ảnh) - bảo vệ quyền lợi cho ông Vương Quốc Anh - từng là Chủ tịch Công đoàn Công ty KD Việt Nam - tại toà án. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (bên trái ảnh) - bảo vệ quyền lợi cho ông Vương Quốc Anh - từng là Chủ tịch Công đoàn Công ty KD Việt Nam - tại toà án. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top