Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân – sân chơi bổ ích cho người lao động

Đảng ủy phường Xuân Khanh - Thị xã Sơn Tây tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”. Ảnh: Ánh Giang
Đảng ủy phường Xuân Khanh - Thị xã Sơn Tây tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”. Ảnh: Ánh Giang
Đảng ủy phường Xuân Khanh - Thị xã Sơn Tây tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”. Ảnh: Ánh Giang
Lên top