Điểm sáng về đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Minh Á trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tiêu biểu trong hoạt động CĐ năm 2019.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Minh Á trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tiêu biểu trong hoạt động CĐ năm 2019.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Minh Á trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tiêu biểu trong hoạt động CĐ năm 2019.
Lên top