Điểm sáng thực hiện BHXH: Làm tốt phong trào tặng thẻ BHYT cho học sinh