Điểm sáng thực hiện BHXH: Đẩy mạnh tin học hóa và thực hiện giám định điện tử

Người lao động tỉnh Hải Dương làm thủ tục đề nghị hưởng BHXH, BHYT, BHTN. 
Ảnh: Việt Phương
Người lao động tỉnh Hải Dương làm thủ tục đề nghị hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: Việt Phương
Người lao động tỉnh Hải Dương làm thủ tục đề nghị hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: Việt Phương
Lên top