Điểm sáng thực hiện BHXH: Chú trọng tuyên truyền về BHXH với người dân