Điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội: Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó

Nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn đại diện doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xin xét duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ảnh: BHXHHT
Nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn đại diện doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xin xét duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ảnh: BHXHHT
Nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn đại diện doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xin xét duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ảnh: BHXHHT
Lên top