Điểm sáng chăm lo công nhân lao động tại "gia đình Taekwang Vina"

Công nhân tham gia hoạt động văn nghệ do CĐCS Cty tổ chức
Công nhân tham gia hoạt động văn nghệ do CĐCS Cty tổ chức
Công nhân tham gia hoạt động văn nghệ do CĐCS Cty tổ chức
Lên top