Điểm mặt các doanh nghiệp "trây ì" chưa đóng BHXH cho lao động ở Đắk Lắk

Một bộ phận lớn người lao động ở Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Một bộ phận lớn người lao động ở Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Một bộ phận lớn người lao động ở Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Lên top