Điểm hẹn công nhân Đồng Nai: Vì bình yên cuộc sống của đoàn viên lao động

Rất đông đoàn viên lao động đã tới tham dự trực tiếp, đặt câu hỏi cho chương trình "Điểm hẹn công nhân" Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Rất đông đoàn viên lao động đã tới tham dự trực tiếp, đặt câu hỏi cho chương trình "Điểm hẹn công nhân" Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Rất đông đoàn viên lao động đã tới tham dự trực tiếp, đặt câu hỏi cho chương trình "Điểm hẹn công nhân" Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top