Điểm hẹn công nhân: Chuyên gia tư vấn cách gìn giữ hạnh phúc gia đình

Công nhân tham gia chương trình điểm hẹn công nhân Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Công nhân tham gia chương trình điểm hẹn công nhân Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Công nhân tham gia chương trình điểm hẹn công nhân Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top