Điểm danh những việc làm thêm của công nhân khu công nghiệp

Nghề làm "nail" được nhiều nữ công nhân lựa chọn để làm thêm. Ảnh: Bảo Hân.
Nghề làm "nail" được nhiều nữ công nhân lựa chọn để làm thêm. Ảnh: Bảo Hân.
Nghề làm "nail" được nhiều nữ công nhân lựa chọn để làm thêm. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top