HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII

Điểm cầu Gia Lai: Đại biểu nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu

Các đại biểu tại điểm cầu Gia Lai lắng nghe nghiêm túc chỉ đạo từ Hội nghị. Ảnh Đình Văn
Các đại biểu tại điểm cầu Gia Lai lắng nghe nghiêm túc chỉ đạo từ Hội nghị. Ảnh Đình Văn
Các đại biểu tại điểm cầu Gia Lai lắng nghe nghiêm túc chỉ đạo từ Hội nghị. Ảnh Đình Văn
Lên top