Dịch virus Corona - công nhân tìm giải pháp trông con

Anh Nguyễn Văn Thăng (CN thuê trọ tại toà nhà CT1A, Khu nhà Công nhân ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) hướng dẫn con rửa tay đúng cách để phòng virus Corona. Ảnh: H.A
Anh Nguyễn Văn Thăng (CN thuê trọ tại toà nhà CT1A, Khu nhà Công nhân ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) hướng dẫn con rửa tay đúng cách để phòng virus Corona. Ảnh: H.A
Anh Nguyễn Văn Thăng (CN thuê trọ tại toà nhà CT1A, Khu nhà Công nhân ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) hướng dẫn con rửa tay đúng cách để phòng virus Corona. Ảnh: H.A
Lên top