Dịch COVID-19: Trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5 cùng 1 lần

Trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5 vào 1 lần trên toàn quốc. Ảnh BHXHVN
Trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5 vào 1 lần trên toàn quốc. Ảnh BHXHVN
Trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5 vào 1 lần trên toàn quốc. Ảnh BHXHVN
Lên top