Dịch COVID-19 ở Quảng Trị: 1.235 người lao động ngừng việc, nghỉ việc

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Công ty cổ phần May Quảng Trị gặp khó nên nợ BHXH, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Ảnh: Hưng Thơ.
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Công ty cổ phần May Quảng Trị gặp khó nên nợ BHXH, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Ảnh: Hưng Thơ.
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Công ty cổ phần May Quảng Trị gặp khó nên nợ BHXH, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top