Dịch COVID-19 làm "tê liệt" thị trường lao động sôi nổi nhất

Kiểm tra thân nhiệt cho công nhân trước khi vào nhà máy làm việc tại Tây Ninh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Kiểm tra thân nhiệt cho công nhân trước khi vào nhà máy làm việc tại Tây Ninh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Kiểm tra thân nhiệt cho công nhân trước khi vào nhà máy làm việc tại Tây Ninh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top