Dịch COVID -19 khiến 26.000 công nhân lao động ở Hà Tĩnh phải nghỉ việc

Hình ảnh công nhân may mặc ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh công nhân may mặc ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh công nhân may mặc ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top