Dịch COVID-19: Hà Nội tăng cường kết nối việc làm trực tuyến

Phỏng vấn trực tuyến. Ảnh PV
Phỏng vấn trực tuyến. Ảnh PV
Phỏng vấn trực tuyến. Ảnh PV
Lên top