Dịch COVID-19: Giá thuê trọ cho công nhân khu công nghiệp như thế nào?

Một khu nhà trọ cho công nhân tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội).
Một khu nhà trọ cho công nhân tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội).
Một khu nhà trọ cho công nhân tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội).
Lên top