Đà Nẵng:

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới Khu công nghiệp Hòa Khánh

Công ty Vinakad phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân. 
Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Công ty Vinakad phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Công ty Vinakad phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top