Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến “nghề tay trái” của công nhân

Anh Ngọc vo gạo để chuẩn bị bữa ăn trưa cho một mình mình. Ảnh: Bảo Hân.
Anh Ngọc vo gạo để chuẩn bị bữa ăn trưa cho một mình mình. Ảnh: Bảo Hân.
Anh Ngọc vo gạo để chuẩn bị bữa ăn trưa cho một mình mình. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top