Dịch bệnh ở khu công nghiệp, LĐLĐ Bình Dương hỗ trợ công nhân như thế nào?

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Lên top