Dịch bệnh COVID-19: Công nhân “mắc kẹt” trong phòng trọ

Do ngừng việc bởi COVID-19, công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long thuê trọ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội “giết” thời gian bằng cách chơi 
trò chơi trên điện thoại. Ảnh: Sơn Tùng
Do ngừng việc bởi COVID-19, công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long thuê trọ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội “giết” thời gian bằng cách chơi trò chơi trên điện thoại. Ảnh: Sơn Tùng
Do ngừng việc bởi COVID-19, công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long thuê trọ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội “giết” thời gian bằng cách chơi trò chơi trên điện thoại. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top