Địa phương nào là vùng an toàn nên mở cửa để học sinh đến trường

Các em học sinh gặp nhiều khó khăn khi học bằng hình thức online. Trong ảnh: Một con công nhân trọ tại toà nhà CT1A (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang học online. Ảnh: NVCC
Các em học sinh gặp nhiều khó khăn khi học bằng hình thức online. Trong ảnh: Một con công nhân trọ tại toà nhà CT1A (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang học online. Ảnh: NVCC
Các em học sinh gặp nhiều khó khăn khi học bằng hình thức online. Trong ảnh: Một con công nhân trọ tại toà nhà CT1A (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang học online. Ảnh: NVCC
Lên top