Địa phương có được quy định chính sách hỗ trợ lao động tự do không?

Lao động tự do ngóng chờ khoản hỗ trợ từ địa phương. Ảnh: M.Phương
Lao động tự do ngóng chờ khoản hỗ trợ từ địa phương. Ảnh: M.Phương
Lao động tự do ngóng chờ khoản hỗ trợ từ địa phương. Ảnh: M.Phương
Lên top