Tháng Công nhân 2020 tại Đà Nẵng:

Đi vào chiều sâu, thiết thực với người lao động

Gần 1.000 người lao động ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) được khám và phát thuốc miễn phí nhân Tháng Công nhân 2020. Ảnh: Thùy Trang
Gần 1.000 người lao động ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) được khám và phát thuốc miễn phí nhân Tháng Công nhân 2020. Ảnh: Thùy Trang
Gần 1.000 người lao động ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) được khám và phát thuốc miễn phí nhân Tháng Công nhân 2020. Ảnh: Thùy Trang
Lên top