Đến từng nhà chi tiền hỗ trợ

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Khánh Hoà và 2 doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho vay trả lương cho người lao động. Ảnh: H.L
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Khánh Hoà và 2 doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho vay trả lương cho người lao động. Ảnh: H.L
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Khánh Hoà và 2 doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho vay trả lương cho người lao động. Ảnh: H.L
Lên top