Đến từng ngõ, vào từng nhà, trả từng người

Nhân viên Bưu điện Hà Nội (bên phải) đến tận nhà dân phát lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ảnh: Bảo Duy
Nhân viên Bưu điện Hà Nội (bên phải) đến tận nhà dân phát lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ảnh: Bảo Duy
Nhân viên Bưu điện Hà Nội (bên phải) đến tận nhà dân phát lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ảnh: Bảo Duy
Lên top