Điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội:

Đến tận nhà thuyết phục người dân tham gia BHXH tự nguyện

Cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang đến tận nhà người dân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: B.G
Cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang đến tận nhà người dân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: B.G
Cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang đến tận nhà người dân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: B.G
Lên top