Đến tận nhà hỗ trợ 413 người dân huyện Côn Đảo bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Đến tận nhà trao tiền hỗ trợ cho một người dân huyện Côn Đảo. Ảnh: M.C
Đến tận nhà trao tiền hỗ trợ cho một người dân huyện Côn Đảo. Ảnh: M.C
Đến tận nhà trao tiền hỗ trợ cho một người dân huyện Côn Đảo. Ảnh: M.C
Lên top