Đến đầu tháng 11.2021, 100% CNLĐ ở Tiền Giang sẽ tiêm vaccine mũi 2

Sản xuất "3 tại chỗ" trong 1 doanh nghiệp ở Tiền Giang. Ảnh: CTV
Sản xuất "3 tại chỗ" trong 1 doanh nghiệp ở Tiền Giang. Ảnh: CTV
Sản xuất "3 tại chỗ" trong 1 doanh nghiệp ở Tiền Giang. Ảnh: CTV
Lên top