Đem niềm vui Tết Trung thu đến với con của công nhân

Chương trình Tết Trung thu năm 2020 cho con công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức (ảnh chụp thời điểm trước ngày 27.4 chưa bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: Hải Anh
Chương trình Tết Trung thu năm 2020 cho con công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức (ảnh chụp thời điểm trước ngày 27.4 chưa bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: Hải Anh
Chương trình Tết Trung thu năm 2020 cho con công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức (ảnh chụp thời điểm trước ngày 27.4 chưa bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: Hải Anh
Lên top