Cuộc sống người lao động trước tác động của dịch covid-19

Đêm làm công trường, ngày ngủ nhà “biệt thự”

Người lao động trở về nơi ở sau khi làm việc trên công trường. Ảnh: Trần Kiều
Người lao động trở về nơi ở sau khi làm việc trên công trường. Ảnh: Trần Kiều
Người lao động trở về nơi ở sau khi làm việc trên công trường. Ảnh: Trần Kiều
Lên top